Je stem is een belangrijk instrument.

De wijze waarop we de woorden uitspreken heeft een grotere kracht dan de woorden zelf.

Eén van mijn onderwijzers zei eens: ‘wie nu nog voor zijn beurt spreekt, stelt mij ernstig teleur’. Door de manier waarop hij dit zei, werd het door iedereen geaccepteerd. Een vervanger die dezelfde zin hanteerde  – op een onzekere manier – bereikte het tegendeel: meerdere klasgenoten riepen om het hardst voor hun beurt. In een Frans spreekwoord heet dit: ‘Cést le ton qui fait la musique’: het is de toon die de muziek maakt.

Stemgebruik bestaat uit:

  • Intonatie: de gemiddelde stemhoogte verschilt sterk per cultuur. Een lagere stem dan je natuurlijke geluid, kan geassocieerd worden met verveling. Een te hoge stem ten opzichte van je gebruikelijke  stem, wekt de indruk van angst, boosheid of verbazing.
  • Spreeksnelheid: de gemiddelde spreeksnelheid in een gesprek varieert van 156 tot 180 woorden per minuut. Het is belangrijk om duidelijk en niet te snel maar ook niet te langzaam te praten.
  • Volume: te hard praten kan dominant en bedreigend overkomen terwijl te zacht praten een onzekere indruk kan geven.
  • De wijze waarop we de woorden uitspreken heeft een grotere kracht dan de woorden.