Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval van een uitzendkracht?

De werkgever is aansprakelijk voor schade die eigen werknemers lijden. De aansprakelijkheid gaat nog veel verder. Een werkgever die arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is ook voor de schade van deze persoon in de uitoefening van de werkzaamheden aansprakelijk. Stel dat een uitzendkracht (die formeel in dienst is bij het uitzendbureau) bij de inlener iets overkomt, dan is de inlener op grond van deze regel aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Overigens is de formele werkgever, het uitzendbureau, zelf aansprakelijk, zodat de uitzendkracht een keuze heeft wie hij aansprakelijk stelt.