Is een mondeling afgesproken concurrentiebeding rechtsgeldig?

De werkgever en de werknemer kunnen afspreken, dat de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst geen concurrerende of schadelijke werkzaamheden zal verrichten

Zo concurrentiebeding is pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Een mondeling concurrentiebeding is dus niet geldig. Het vereiste van schriftelijkheid is bedoeld om de werknemer vooraf duidelijkheid te geven over de beperkingen, waarmee hij instemt bij de aanvaarding van dit beding. Een concurrentiebeding in een CAO is niet geldig. Ook als een concurrentiebeding is opgenomen in een collectieve interne arbeidsvoorwaardenregeling is de geldigheid discutabel; op zijn minst moet dan bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst een exemplaar van die arbeidsvoorwaardenregeling worden overhandigd. Het veiligst is het om de werknemer onder de tekst van het concurrentiebeding een handtekening voor akkoord te laten zetten.