Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid

Begin oktober heeft kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend. Het doel van deze nota is de WGA activerender te maken en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn sneller naar werk te begeleiden. Dat zal ook de lasten voor werkgevers en overheid verkleinen.

In deze nota doet Schut drie concrete voorstellen:

• Invoeren van een periodieke herkeuring
• Afschaffen van de gewenningsbijdrage na herbeoordeling
• Effectieve sollicitatieplicht

Periodieke herkeuring
Om mensen niet voor lange tijd af te schrijven zou iedereen die niet duurzaam arbeidsongeschikt is periodiek herkeurd moeten worden. Schut heeft laten doorrekenen dat herziening van het arbeidsongeschiktheidsniveau per werknemer tienduizenden tot honderdduizenden euro’s kan opleveren.

Afschaffen gewenningsbijdrage
Nu krijgen mensen die 80-100 WGA zijn en na herkeuring 35-80 WGA worden een gewenningsbijdrage voor de periode van 24 maanden. Feitelijk krijgen ze dus meer dan waar ze formeel op basis van hun verdiencapaciteit recht op hebben. Echter; mensen die van 80-100 WGA of 35-80 WGA naar minder dan 35% gaan, krijgen maar twee maanden een gewenningsbijdrage. Schut wil gewenningsbijdrage voor de eerste groep daarom ook terugbrengen naar twee maanden. Daarmee wordt ook de activerende werking vergroot.

Effectieve sollicitatieplicht
Uit het veld wordt duidelijk dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet aan hun sollicitatieplicht worden gehouden. Schut stelt voor aan te sluiten bij de plichten van een WW-uitkering met sancties wanneer niet wordt voldaan aan de sollicitatieplicht. Als arbeidsongeschikten solliciteren voor het deel dat zij kunnen werken, vergroot dat de kans op een baan.

Schut heeft laten bereken dat het voorstel weliswaar leidt tot een kleine stijging van de werkgeverslasten via de premies voor de herbeoordeling, maar tegelijkertijd zorgt voor een veel grotere daling van sector- en verzekeringspremies door stijging van de uitstroom van niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

Voor meer informatie klik op Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid.