Ik heb een WW-uitkering en ben ziek.

Wordt u ziek tijdens WW? Dan moet u zich ziek melden bij UWV. U doet dit telefonisch uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.

Na de ziekmelding
Na uw ziekmelding neemt een medewerker verzuimbeheer van het UWV contact met u op. Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Tijdens de eerste 13 weken van mijn ziekte
Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. Dit betekent dat u zich aan de WW-plichten moet houden. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen voor uw WW-uitkering hebben. Wij houden bij de beoordeling rekening met uw beperkingen door ziekte. Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de regels van de Ziektewet. Dit betekent onder andere dat wij van u verwachten dat u meewerkt aan uw re-integratie.

Langer dan 13 weken ziek
Bent u langer dan 13 weken ziek? Dan stopt uw WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Dan gelden alleen nog de regels van de Ziektewet.