Ik heb een nuluren- contract. Krijg ik loondoorbetaling bij ziekte?

Bij een nul-urencontract gelden de volgende regels omtrent het doorbetalen van loon gedurende ziekte:

De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode
Hij krijgt minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode die hij zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.

De werknemer blijft na afloop van een oproepperiode ziek
Hij krijgt alleen betaald voor de uren die hij heeft gewerkt tijdens de oproepperiode. Zolang zijn arbeidscontract duurt, heeft hij geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

De werknemer is ziek buiten een oproepperiode
In de periode waarin hij niet wordt opgeroepen, heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang zijn arbeidscontract nog duurt, heeft hij ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

In sommige gevallen heeft u bij een nulurencontract rechten opgebouwd voor het aantal uren dat u werkt. Dit kan het geval zijn als u de afgelopen drie maanden structureel een bepaald aantal uren gemiddeld werkzaam bent geweest. Als u in zo’n situatie ziek wordt, moet uw werkgever mogelijk wel deze uren doorbetalen. Van belang is of u een werkgarantie en verschijningsplicht heeft.