Hoeveel premie volksverzekering betaalt u in 2014?

Iedereen die in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, betaalt premie voor de volksverzekeringen. Dat kan op 2 manieren:

• U betaalt via uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
• Uw werkgever houdt een deel van de premie in op uw loon of uitkering

U betaalt via uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
Dit doet u, als u inkomen hebt uit werk en woning (box 1).

Uw werkgever houdt de premie in op uw loon
Werkt u in loondienst? Dan houdt uw werkgever iedere maand al de premie volksverzekeringen in op uw loon. Uw werkgever betaalt het ingehouden bedrag voor u aan de Belastingdienst. Wij verrekenen dit bedrag met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
Voor de premie volksverzekeringen gelden tarieven en maximumbedragen. Daarvan hangt af hoeveel u moet betalen.

Hoeveel moet u betalen?
De belastingdienst berekent het bedrag dat u moet betalen voor de premie volksverzekeringen over uw inkomen uit werk en woning (box 1). Hierbij stoppen de belastingdienst bij een maximumbedrag. Over uw inkomsten boven dit bedrag hoeft u geen premie te betalen. Het maximumbedrag kan per jaar verschillen. Voor iedere premie geldt een eigen tarief. Deze tarieven kunnen per jaar verschillen.

In de tabel hieronder ziet u de tarieven voor de premie volksverzekeringen over 2008 tot en met 2014. Ook ziet u over welke maximumbedragen de premies in die jaren worden berekend en hoeveel u maximaal moet betalen.

Tarieven en maximumbedragen premie volksverzekeringen

Jaar Tarief
premie
AOW
Tarief
premie
Anw
Tarief
premie
AWBZ
Berekend
over
maximaal
Maximum
te
betalen
2014 17,90% 0,60% 12,65% € 33.363 € 10.393
2013 17,90% 0,60% 12,65% € 33.363 € 10.393
2012 17,90% 1,10% 12,15% € 33.863 € 10.393
2011 17,90% 1,10% 12,15% € 33.436 € 10.415
2010 17,90% 1,10% 12,15% € 32.738 € 10.197
2009 17,90% 1,10% 12,15% € 32.127 € 10.008
2008 17,90% 1,10% 12,15% € 31.598 €   9.840

 

Misschien hoeft u geen premie te betalen voor een bepaalde volksverzekering. Dan wordt het maximumbedrag dat u moet betalen lager. Als u bijvoorbeeld de AOW-leeftijd hebt bereikt, hoeft u geen premie meer te betalen voor de AOW.
Als u in een kalenderjaar te veel premie volksverzekeringen betaalt, krijgt u in een volgend kalenderjaar een teruggaaf..