Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?

Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Er zijn twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen
De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Elke werknemer bouwt jaarlijks 4 keer het aantal vakantiedagen op wat er wekelijks wordt gewerkt. Het aantal vakantiedagen is dus afhankelijk van het aantal uur dat u gemiddeld per week werkt.
Bijvoorbeeld, wanneer de omvang van uw contract 40 uur en 5 dagen per week is, heeft u dus recht op 4 keer 40 uur (160 uur per jaar) of 4 keer 5 dagen (20 dagen per jaar) aan vakantie.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De bovenwettelijke dagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn vaak geregeld in uw arbeidsovereenkomst of cao.