Hoe vaak kan ik een tijdelijk contract krijgen?

Een werkgever mag een werknemer niet onbeperkt tijdelijke contracten aanbieden. Na drie tijdelijke arbeidscontracten, die elkaar direct of met tussenpozen van minder dan drie maanden opvolgen, wordt het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband.

Bovendien geldt een grens van 36 maanden. Als deze wordt overschreden tijdens een tweede of volgende contract, verandert het geldende contract van rechtswege in een vast dienstverband. Ténzij er tussen de contracten een periode zit van meer dan drie maanden. Wanneer de ‘rustperiodes’ tussen de contracten drie maanden of korter zijn, tellen deze mee voor de totale duur van 36 maanden. Is een pauze langer, dan begint de telling opnieuw.

Overigens kunnen in cao’s afwijkende afspraken worden gemaakt over het aantal keren dat iemand een tijdelijk contract aangeboden kan krijgen. In de horeca bijvoorbeeld kan een medewerker zes keer een tijdelijk contract krijgen voordat er contract voor onbepaalde tijd ontstaat.