Hoe vaak kan ik een tijdelijk contract krijgen?

Voor de verlenging van contracten voor bepaalde tijd zijn wettelijke regels (waarvan een cao kan afwijken):

Maximaal 2 verlengingen
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal 2 keer worden verlengd. Dat zijn dus 3 arbeidscontracten. Het maakt niet uit of er sprake is van stilzwijgende of van uitdrukkelijke voortzetting. Komt het tot een 3e verlenging en dus een 4e arbeidscontract? Dan mag dit alleen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag na het aflopen van het 3e contract.

Maximaal 3 jaar
Werkt u op 2 of 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde baas? Dan wordt uw arbeidscontract na 3 jaar (36 maanden) automatisch (‘van rechtswege’) omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op de cao-bepalingen
In de cao die voor uw branche geldt, kan van bovenstaande bepalingen worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld in staan dat er vaker dan 3 keer binnen 3 jaar verlengd mag worden zonder recht op omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De cao-bepalingen zijn op u van toepassing, wat er ook in de wet is geregeld. Kijk dus altijd in uw cao als u wilt weten wat voor u geldt.