Hoe pakt u het ziekteverzuim aan in uw bedrijf?

Werkgevers kunnen veel doen om verzuim aan te pakken, met behulp van een actieve verzuimbegeleiding en -beheersing. Ook positieve, energieke en betrokken werknemers helpen daarbij. Hieronder volgen acht tips voor een beter verzuimbeleid.

1. Maak verzuim bespreekbaar
Maak verzuim bespreekbaar, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Laat werknemers meedenken hoe verzuim te voorkomen is om draagvlak te creëren. En spreek waardering uit als het verzuim daalt.

2. Verhoog het werkplezier
Stuur op meer werkplezier door te focussen op wat werknemers energie geeft. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de collegiale samenwerking verloopt en of er andere zaken binnen of buiten het werk spelen waar de werknemer over zou willen praten.

3. Stimuleer een gezonde leefstijl
Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek. Mensen moeten steeds langer werken, dat begint bij gezond werken. Een gezonde leefstijl en voldoende fit zijn voor het werk dat je doet. Zorg bijvoorbeeld voor fruit op de werkvloer. Of bied werknemers de mogelijkheid een leefstijlprogramma te volgen, om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen.

4. Weet waar de risico’s schuilen
Met een RIE (risico-inventarisatie en –evaluatie) kan snel en efficiënt inzicht verkregen worden in de arbeidsrisico’s. En met een PMO (preventief medisch onderzoek) wordt in kaart gebracht hoe het staat met de fysieke en mentale fitheid van werknemers. Ondernemers die weten waar de risico’s schuilen, kunnen tijdig maatregelen nemen om uitval te voorkomen.

5. Geef inzicht in de gevolgen van ziekmelding
Maak de gevolgen van verzuim inzichtelijk. Vaak realiseren werknemers zich niet dat hun afwezigheid niet alleen belastend is voor henzelf, maar ook voor de leidinggevende en directe collega’s. Zij moeten immers werk overnemen. Of er blijft werk liggen, waardoor achterstanden ontstaan.

6. Bied (tijdelijk) ander werk bij ziekte
Wellicht is de werknemer zodanig ziek dat hij zijn reguliere werk niet kan uitvoeren, maar wel ander werk binnen het bedrijf kan verrichten. Vraag daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, zodat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de re-integratie. Denk bij een gebroken been bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk.

7. Maak een conflict direct bespreekbaar
Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Immers, als het conflict er niet zou zijn, kan de werknemer zijn werk doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een geldige ziekmelding. Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter. Zo kan (onnodig) verzuim worden voorkomen.

8. Zorg voor ontspanning
Stimuleer werknemers regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid. Een regelmatige opname van de vakantiedagen bevordert namelijk de ‘herstelfunctie’ van de vakantie, en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.