Hoe ga je om met de persoonsgegevens van uw werknemers?

Bedrijven gaan niet altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens van hun werknemers. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) concludeert dit na een reeks onderzoeken bij verschillende organisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen publiceerde het CBP op 29 januari, op de internationale Dag van de Privacy, ‘do’s & don’ts’ voor bedrijven en hun werknemers. “In deze tijden van hoge werkloosheid zijn werknemers nog meer dan anders afhankelijk van hun werkgever. De werkplaats is echter geen vrijplaats, het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens geldt ook op de werkvloer”, aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP.

DO’S AND DON’TS VOOR WERKGEVERS
• Vraag bij een ziekmelding van een werknemer alleen gegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen
beoordelen hoe het verder moet met zijn werkzaamheden. U mag bijvoorbeeld vragen wanneer de werknemer weer verwacht op het werk te zijn of wat hij nog wel kan doen.
• Vraag niet wat uw zieke werknemer precies mankeert en waardoor dat komt. Informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte is wettelijk niet toegestaan. Vertelt uw werknemer dit uit zichzelf, dan mag u het niet registreren.
• Vraag uw werknemers niet om een vragenlijst in te vullen waarin om medische informatie (ziektegeschiedenis of medicijngebruik) wordt gevraagd. Dit mag alleen de arbodienst of bedrijfsarts.

PRIVACYRECHTEN VAN WERKNEMERS
• Meldt u zich ziek, dan mag uw werkgever alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met uw werkzaamheden. Uw werkgever mag bijvoorbeeld vragen wanneer u weer verwacht op het werk te zijn of wat u nog wel kunt doen.
• Uw werkgever mag u niet vragen wat u precies mankeert en wat de oorzaak daarvan is. Informeren
naar de aard en oorzaak van de ziekte is wettelijk niet toegestaan. Natuurlijk mag u vrijwillig gegevens over uw ziekte doorgeven, maar uw werkgever mag die dan niet registreren.
• Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag u vragen om een vragenlijst in te vullen waarin om medische informatie (ziektegeschiedenis of medicijngebruik) wordt gevraagd. De antwoorden op deze vragenlijst mag de arbodienst of bedrijfsarts niet doorgeven aan uw werkgever.