Hoe ga je met frequente verzuimers om in een bedrijf?

Voor elk bedrijf is het belangrijk om bij te houden hoe vaak iemand zich ziek meldt. In de praktijk blijkt dat ze vaak kortdurend ziekteverzuim niet meer aan de arbodienst of bedrijfsarts melden. Intern moet wel bekend zijn hoe vaak de persoon verzuimt. Frequent kortdurend verzuim is een teken dat er meer aan de hand is en is een indicatie voor de kans op langdurig verzuim.

Een tip is om verzuimgesprekken met frequente verzuimers te voeren. Roep alle werknemers die zich het afgelopen jaar vaker dan 3 tot 4 keer ziek gemeld hebben op voor een verzuimgesprek (met bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, verzuimcoördinator of bedrijfsarts). Bekijk per ziektemelding de gemelde oorzaken. Een dergelijk gesprek werkt preventief voor mensen die zich ziek melden als gevolg van een baaldag of zich ziek melden wanneer een kind ziek is. Komen er daadwerkelijk problemen naar voren zoals schuldenproblematiek, verslaving, pesterij van collega’s, relatieproblemen dan kan concreet naar een oplossing worden gezocht. Zoals doorverwijzing naar een psycholoog, maatschappelijk werker, begeleider bij schuldproblematiek etc. Met deze gesprekken met kort verzuimers kan langdurig verzuim voorkomen worden.