Het nieuwe NMI kwaliteitsregister voor mediators

Met ingang van 1 januari 2012 voert het Nederlands Mediation Instituut een nieuw kwaliteitsregister voor mediators in. In dit nieuwe register zijn de kwaliteitseisen voor alle mediators gelijk, m.a.w. het huidige onderscheid tussen geregistreerde en gecertificeerde mediators komt te vervallen. Per genoemde datum voert het NMI een nieuwe titel voor mediators, te weten die van NMI Register Mediator.

Cursisten die hun mediationopleiding afronden in 2012 vallen onder deze nieuwe regeling. Om voor registratie in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:

  • afronden van een door het NMI erkende opleiding tot mediator
  • slagen voor de NMI kennistoets
  • slagen voor de NMI vaardighedentoets

Na registratie gelden voor de NMI Register Mediator de volgende onderhoudseisen:

  • het behalen van 48 PE-punten volgens de het geldende PE-reglement;
  • het uitvoeren van negen mediation per drie jaar;
  • het deelnemen aan een periodieke evaluatie van de praktijkvoering, mede aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken.

De digitale brochure kunt u via deze link raadplegen.