Het belang van de maximale hartslag.

Je hart reageert meteen op fysieke belasting van je lichaam. Je hartslag gaat omhoog: hoe zwaarder de arbeid, hoe hoger het ritme. Zo is je hartslag een perfecte graadmeter van de inspanning die je lichaam verricht.

Op die manier kun je ook goed aangeven hoe hard – uitgedrukt in hartslagen per minuut – je op een bepaald moment moet trainen. Het is daarom belangrijk om je maximale hartslag te bepalen, zodat je een goed uitgangspunt hebt voor het hele trainingsschema. De gevonden waarde (HFmax) is puur individueel en bereik je bij je zwaarst mogelijke inspanning. Bij twee mensen van dezelfde leeftijd, die dezelfde prestaties leveren, kan de hartslag toch verschillen. Ook als je even zwaar bent, even lang en van hetzelfde geslacht, kan er nog een verschil van vijftig slagen per minuut zijn. Als je bij dezelfde inspanning een hogere hartslag meet, ben je niet per se een mindere loper.

Gezondheidsrisico’s
Zo kun je je maximale hartslag meten: Doe een grondige warming-up van ongeveer twintig minuten. Loop drie minuten in een hoog tempo, waarvan de laatste dertig seconden voluit (het liefst iets de heuvel op). Meet meteen na afloop je hartslag. Dat is je maximum.
De test is niet zonder gezondheidsrisico’s. Beginnende lopers, ouderen en lopers die niet gewend zijn met een hoge intensiteit te sporten doen er verstandig aan eerst een huisarts of sportarts te raadplegen.