Heb je recht op een getuigschrift ?

Een werknemer heeft na afloop van de arbeidsovereenkomst recht op een getuigschrift. Hij moet er wel zelf binnen de redelijke termijn om vragen. De werknemer heeft geen recht op een positief getuigschrift. In het getuigschrift staat minimaal opgenomen:

  • De aard van het werk dat de werknemer in de onderneming heeft verricht.
  • De arbeidsduur per dag of per week.
  • De begin- en einddatum van het dienstverband.

Op verzoek van de werknemer kan aan het getuigschrift worden toegevoegd:

  • Hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd.
  • Hoe de werknemer heeft gefunctioneerd.
  • Als de werkgever heeft opgezegd, de reden van beëindiging.

Als de werknemer schadeplichtig is geworden vanwege de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (zoals bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet), dan mag de werkgever dat vermelden, zonder overigens in details te treden.