Heb ik recht op kortdurend verlof wanneer mijn kinderen ziek zijn?

Als jij de enige bent die op dat moment voor het kind kan zorgen, dan heb je recht op kortdurend verlof. Je bent wel verplicht om te zoeken naar alternatieven. Is er een partner of een oma die kan bijspringen, dan zul je dus gewoon naar je werk moeten.

Je leidinggevende moet het verlof persoonlijk goedkeuren. Een mailtje met ‘Ik neem vandaag kortdurend zorgverlof op’ is niet geldig. In de praktijk kijken werkgever en werknemer vaak eerst naar alternatieven, zoals een tijdelijke aanpassing van het rooster, of het ruilen van diensten. Veel werknemers weten helemaal niet dat ze recht hebben op kortdurend zorgverlof!

Een werknemer heeft recht op maximaal 10 dagen zorgverlof per jaar bij een fulltime dienstverband. Het verlof geldt voor de verzorging van thuiswonende zieke kinderen, pleegkinderen of partner en voor zieke ouders. Tijdens dit zorgverlof dient de werkgever 70% van het loon door te betalen.

Het is mogelijk dat in de CAO’s  of arbeidsvoorwaarden andere afspraken zijn gemaakt over het recht op verlof, de duur van het verlof en de betaling. Een werkgever kan zich tegen het opnemen van zorgverlof verzetten op grond van zwaarwegende bedrijfs – of dienstbelang.