Goed stemgebruik vergroot je kracht en je invloed.

Je stem is een belangrijk instrument om je boodschap over te brengen. Elke innerlijke emotie is hoorbaar in de stem: verdriet, blijheid, spanning, liefde en angst. Ook het ontbreken van elk contact met de eigen innerlijkheid: de hoge, haastige, snelle stem. De stem heeft hoe dan ook een grote invloed.

Als je in evenwicht bent, dan geef je een eenduidige boodschap en dat is hoorbaar in je stem. Beknepen, te hoog, onregelmatig of jachtig stemgebruik laat horen dat iemand niet in evenwicht is. Dat leidt tot onmiddellijke reactie op je publiek, op hun gevoel van veiligheid, bereidheid om te leren, experimenteerruimte en plezier. Mensen zijn, doorgaans onbewust, zeer gevoelig voor de boodschap.

In de stem weerklinkt de geaardheid van de persoon, op dat moment of in het algemeen. Een goede emotionele en psychische structuur, gedragen door een goede lichamelijke conditie, in evenwicht zijn, geeft het noodzakelijke draagvlak voor stem en impact.

Een goed stemgebruik vergroot aanzienlijk je kracht en je invloed. Waar men op moet letten in het stemgebruik is het hebben van een goede ademhaling en van een open keel. Je keel kun je openen door te gapen. Maak als je gaat spreken van daaruit een open kanaal. Adem diep en ga vanuit de ademhaling, vanuit de buik, geluid maken. Houd voor jezelf een voorstelling van een open kanaal en zie vervolgens waar je wilt dat je stem gaat. Doe geen poging om te schreeuwen, maar kijk naar wat je wilt dat je stem aankomt en zie je stem daar aankomen als je praat.

Er zijn een aantal facetten zijn te onderscheiden in ons stemgebruik. De belangrijkste die je kunt oefenen voor een goede presentatie zijn:

  • toonhoogte
  • tempo
  • volume
  • resonantie
  • projectie
  • medeklinkers