Geen concurrentiebeding, geen verplichting?

‘Als vanaf volgend jaar geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag staan, ben ik dan nergens aan gebonden als het contract is afgelopen?’

Hoewel vanaf volgend jaar een concurrentiebeding inderdaad niet mag worden opgenomen in een tijdelijk arbeidscontract, tenzij aan strikte voorwaarden is voldaan, mag je je ex-werkgever niet financieel benadelen. Dit wordt nader toegelicht.

Concurrentiebeding
Vanaf 1 januari 2015 mag er slechts een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden opgenomen, indien de werkgever in de arbeidsovereenkomst motiveert waarom dat beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Bovendien moeten die belangen ook na afloop van de overeenkomst nog aanwezig zijn.

Als er geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst staat, betekent dit nog niet dat het je vrijstaat om ten aanzien van je nieuwe werkzaamheden geen rekening te houden met de belangen van je ex-werkgever.

Onrechtmatige concurrentie
Zo mag je wel bij een concurrerend bedrijf in dienst treden, maar is het niet toegestaan een deel of het gehele klantenbestand van je ex-werkgever aan te schrijven om klanten over te halen om met je mee te gaan naar je nieuwe werkgever. Dergelijke onrechtmatige concurrentie geeft je ex-werkgever de mogelijkheid om via de rechtbank zijn financiële schade op jou te verhalen.

Onrechtmatige concurrentie staat dus los van een concurrentiebeding, wat je onder de huidige wetgeving verbiedt bij een concurrent in dienst te treden.

(Bron: JuroFoon.nl)