FNV: Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit stelt de FNV in het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding.

In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij maar liefst 73% heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 39% van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel. FNV noemt dit “schandalig” omdat alleen de bedrijfsarts dit mag doen. “In de praktijk spelen allerlei ondeskundigen voor doktertje zodat ze werknemers onder druk kunnen zetten om weer snel aan het werk te gaan”, aldus Gea Lotterman van FNV.

“Wie betaalt, bepaalt”
De enige manier om wat te veranderen aan het systeem, is om te zorgen dat de bedrijfsarts niet langer betaald wordt door de werkgevers, vindt de FNV. “Wie betaalt, bepaalt. Daarom moet de bedrijfsarts voortaan uit andere bronnen betaald worden”, aldus Lotterman. “De marktwerking werkt hier niet. Het is nu aan de politiek om maatregelen te nemen.”
Lotterman pleit voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp.

Aanbevelingen FNV
De FNV doet in het rapport ook een aantal aanbevelingen:

  • voor alle werknemers – ongeacht contractvorm en/of land van herkomst – altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts is daar onlosmakelijk mee verbonden;
  • respecteren van de privacyregels en strenge controle op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en andere medici, casemanagers en verzekeraars;
  • scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid: alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of iemand ziek is;
  • meer macht en mogelijkheden voor de inspectie SZW om te controleren en te sanctioneren;
  • meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers om administratief verzuim aan te pakken;
  • Zie ook: rapport verzuimbegeleiding een corrupt systeem.