Empowerment belangrijker dan ooit

Wie de vitaliteit en prestaties van medewerkers wil verbeteren, moet hen in staat stellen zoveel mogelijk zelf het werk in te delen. Empowerment vormt hét antwoord op de grote werkbelasting die veel werknemers momenteel ervaren.

Deze conclusies komen naar voren uit onderzoek van ZebraZone. Dit laat zien dat werknemers dit jaar beduidend meer stress ervaren dan vorig jaar. Werknemers schatten daarnaast hun eigen werkvermogen, energie en leefstijl negatiever in. Zorgelijk is het directe verband tussen werkvermogen en werk: steeds vaker denken werknemers dat hu gezondheid beter zou zijn als ze een andere baan hadden. Ook bij de slechtere score op leefstijl is een verband met het werk niet ondenkbaar. Hier zijn de voornaamste pijnpunten beweging, voeding en ontspanning.

Vrijheid
De onderzoekers concluderen dat werkgevers die de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers willen verbeteren, het beste aan de slag kunnen met stressgerelateerde thema’s. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van werkintensiteit, werkinhoud, empowerment en werkbelasting. Dit betekent onder meer dat werknemers voldoende vrijheid moeten krijgen om zelf hun werk in te delen en het tempo te bepalen. Ook de werkdruk is een punt van aandacht. Te veel werknemers hebben op dit moment het gevoel dat de werkbelasting en -intensiteit te hoog zijn.

Tip
Aandacht voor empowerment en werkintensiteit leidt volgens het onderzoek ook tot verbetering van de performance van werknemers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.