Een kernkwaliteit bezielt je en geeft je inspiratie

Daniel Ofman heeft een patroon ontdekt hoe mensen op elkaar reageren, en hoe bepaalde eigenschappen of kwaliteiten kunnen vervormen tot een gedrag dat bij anderen irritaties oproept. Dit patroon heet kernkwadrant.

De kernkwaliteit
Ofman noemt een kernkwaliteit een ‘uitdrukking van iemands wezen (of kern)’. Een kernkwaliteit bezielt je geeft inspiratie, vleugels. Je kunt er goed mee overweg. Een kernkwaliteit is niet in de eerste plaats een eigenschap, maar eerder een mogelijkheid waarop je kunt afstemmen. De kernkwaliteit is een typische kwaliteit van iemand. Het is een praktische kracht die altijd aanwezig is. Je kunt meer dan één kwaliteit hebben. Neem als voorbeeld daadkracht. Stel bij de kernkwaliteit ‘daadkracht’voelt iemand zich opperbest. Hij is een doorzetter en waarschijnlijk verlangt hij dat ook anderen dat zijn.

De valkuil
Iedere kernkwaliteit heeft een zon- en een schaduwkant. Die schaduwkant noemt Ofman de valkuil. De valkuil is niet het tegenovergestelde van de kernkwaliteit, maar een doorgeschoten kwaliteit, teveel van het goede: bijvoorbeeld drammerigheid. ‘Daadkracht”kan doorschieten naar ‘drammerigheid’.

De uitdaging
Naast de kernkwaliteit en de valkuil die daar bij hoort, is er ook een zogenaamde uitdaging. Die uitdaging is het positief tegenovergestelde van de valkuil. In het voorbeeld waar de valkuil ‘drammerigheid‘ is, wordt de uitdaging bijvoorbeeld ‘geduld’.
De kernkwaliteit (daadkracht) en de uitdaging (geduld) vullen elkaar aan.
De kernkwaliteit (daadkracht in dit geval) en de uitdaging (geduld) zijn elkaars aanvullende kwaliteiten. Het gaat erom in je leven een balans te vinden tussen deze twee, in het voorbeeld is dat het en-en van daadkracht en geduld.

De allergie
Iedereen kent wel iemand die je het bloed onder de nagels vandaan kan halen. Dat gedrag is je allergie. In het voorbeeld zou dat passiviteit kunnen zijn: een teveel van het ‘goede’ geduld. Het positief tegenovergestelde maakt de cirkel weer rond: dat is je kwaliteit. De meeste mensen blijken allergisch te zijn voor een teveel van hun uitdaging, vooral als ze die in een ander persoonlijkt zien.

De allergie en de valkuil blijken elkaar te versterken (in negatieve zin dus), evenals de kwaliteit en de uitdaging (in positieve zin).

Wat je kernkwadrant tevens laat zien, is dat dat het wel eens zó zou kunnen zijn dat je het meest kunt leren van die mensen, waar je het meeste hekel aan hebt (waar je ‘allergisch’ op reageert). Degene waar iemand zo allergisch op reageert, kan namelijk iets heel goed (namelijk uit ons voorbeeld geduld hebben) wat dus nog een uitdaging voor deze persoon is.