Een goede massage tijdens de 4daagse verlicht de spieren

Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is tijdens de Vierdaagse aanwezig op de Wedren en het parcours. Het masseren door de sportmasseurs op de officiële rustplaatsen en op de Eerste hulppost van het Nederlandse Rode Kruis geschiedt alleen op medische indicatie, zonodig na beoordeling door of namens het hoofd van de Medische Dienst. Het massageteam bestaat elke dag uit 48 sportmasseurs die van 5.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds hun werk doen.

Herkenbaar

U wordt geadviseerd om alleen gebruik te maken van de sportmassagediensten van het NGS. Sportmasseurs van het NGS zijn herkenbaar aan hun badges met het NGS-logo. Bovendien kunnen NGS-sportmasseurs zich identificeren. Vraag hen indien u twijfelt altijd naar hun licentie. Stichting DE 4DAAGSE en de betrokken medische autoriteiten ontraden u gebruik te maken van medische- en verzorgende diensten die op de openbare weg. We kunnen niet garanderen dat deze diensten een vergunning hebben gekregen van de betrokken gemeenten, danwel de juiste specialistische verzorging kunnen bieden.

Behandelformulier

Aangezien een massage/taping/ bandage onderweg een behoorlijke ingreep kan betekenen, krijgt de wandelaar een behandelformulier mee waarop de reden van de behandeling en de naam van de sportmasseur vermeld worden. Op de volgende posten is dan nauwkeurig te bepalen hoe het proces verloopt.

Massagepost Wedren

Het NGS heeft op de Wedren een massagepost ingericht die dagelijks geopend is van 11.00 uur tot 18.00 uur. Hier kunt u – tegen betaling – terecht voor een sportmassage van 25 minuten.