Een goede brainstormsessie

Vijf tips om tot een goede brainstormsessie te komen:

1. Stel de evaluatie even uit!
De basis van brainstormen is het uitstellen van kritiek. Als je ingebrachte ideeën meteen verwerpt op haalbaarheid en relevantie , voelt niemand zich vrij om onorthodox idee te opperen. Vaak zijn deze onorthodoxe ideeën achteraf gezien best aardig. Te snel kritiek geven is vaak de valkuil.

2. Voel je vrij om ruim te associëren
Elkaars creativiteit is de kracht van elke brainstorming. Dit houdt in dat je vrij mag associëren over ideeën van je collega’s.  Houdt rekening ermee dat het zeker niet om jouw idee gaat dat wordt uitgevoerd. Het is dat je met elkaar de uitdaging aangaat om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

3. Nodig iemand van buiten uit
Vaak denken jij en je collega’s vanuit jargon of vanuit eigen ervaring.  Wanneer je hier rekening mee houdt is dat niet zo erg, zolang je maar het beseft. Wat nuttig is om ook andere mensen uit te nodigen. Bijvoorbeeld vrienden of potentiële klanten. Zij geven vaak een frisse input aan de brainstormsessie.

4. Wees creatief in de locatie van de sessie
Brainstormsessies vinden vaak plaats in saaie vergaderruimten wat de creativiteit niet stimuleert. Zoek een mooie locatie in de natuur of ga in een café zitten. Bedenk dat je mensen moet prikkelen om out of the box te denken.

5. Werk ideeën niet te ver uit
Ga niet alle ideeën uitwerken. Dat komt het creatieve proces niet ten goede. Vermijd vragen als ‘Hoe bedoel je dat precies?’’ of ‘Hoe zie je dat concreet voor je?’ Laat de ideeën staan zoals genoemd worden en ga niet te diep op één idee in. Je bedenkt dan minder snel een ander idee.

Schrijf alle ideeën op, bijvoorbeeld op een flipover. Kijk of er bepaalde zaken te groeperen zijn en geef dit aan met pijlen.

De brainstormsessie is geëindigd.