Dieetadvies voorkomt juist nog hogere kosten

Het kabinet wil fors bezuinigen op het basispakket voor de zorg. Nu begrijpt iedereen dat er bezuinigd moet worden. Het is echter wel zaak deze operatie doordacht uit te voeren. Het is nog maar vijf jaar geleden dat dieetadvisering is ingevoerd in het basispakket. Dit is niet zomaar gedaan, maar om toekomstige zorgkosten te voorkomen. Hier zijn verschillende redenen voor.

Allereerst wordt vaak ten onrechte gedacht dat het daarbij alleen maar gaat om advies bij overgewicht. Diëtisten doen echter veel meer. Voor 250.000 mensen is het dieetadvies bittere noodzaak. Deze mensen kampen met chronische aandoeningen waarbij een dieet onderdeel is van de behandeling of waarbij een dieet de enige vorm van behandeling is Het gaat hierbij om mensen met bijvoorbeeld het prikkelbaredarmsyndroom, kanker, ondervoeding en diabetes. Deze mensen worden direct de dupe van deze bezuinigingsmaatregel, omdat ze deze zorg moeten verzekeren in een aanvullende verzekering of zelf moeten betalen.

Goed advies, snel herstel
Een patiënt die voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis onbedoeld is afgevallen, zal na ontslag een op zijn situatie afgestemd dieetadvies moeten krijgen, waardoor hij snel weer herstelt, aan het werk kan of minder thuiszorg nodig heeft. De diëtist is bij uitstek opgeleid om zo’n persoonlijk advies te geven en de patiënt te begeleiden. In (uitgebreide) aanvullende verzekeringspakketen is dieetadvisering soms opgenomen, maar in aanvulling op de vier uur in de basisverzekering.

De vraag is of volgend jaar gegarandeerd wordt dat mensen voor wie het medisch noodzakelijk is, op toegankelijk en adequaat advies kunnen rekenen. Mocht dieetadvisering onvoldoende vergoed worden, dan zijn mensen met een lager inkomen, ouderen en mensen met een chronische aandoening aangewezen op advies van de huisarts. Dat is duurdere zorg en betekent ook een extra belasting voor de huisarts.

Vele behandelingen zonder resultaat
In Nederland lijden naar schatting 160.000 mensen aan coeliakie. Dat is glutenovergevoeligheid en ze leidt tot bloedarmoede, chronische diarree, gewichtsverlies, buikpijn en chronische vermoeidheid. Slechts 25.000 mensen weten dat ze niet tegen gluten kunnen. Voor deze mensen is geen andere behandeling mogelijk. Datzelfde geldt voor mensen met een stofwisselingsziekte of voedselallergie. Zij kunnen zonder het juiste dieet zelfs overlijden.

Diëtisten zien regelmatig mensen die kampen met ernstige gezondheidsklachten en die vele behandelingen zonder resultaat achter de rug hebben. Een snellere verwijzing naar de diëtist had hen eerder kunnen helpen. Door dieetadvisering uit het basispakket te schrappen, wordt voor hen een extra drempel opgeworpen, met alle gevolgen van extra zorgkosten en eventuele dure medicijnen.

Obesitas
Tot slot, de mensen met overgewicht. Dit is slechts een kleine 25 procent van de patiënten die naar de diëtist gaan. Waar het kabinet zich ernstig zorgen over moet maken, zijn de mensen met gevaarlijk overgewicht (obesitas), ruim 10% van de Nederlandse volwassenen. Zij doen vaak een fors beroep op de zorg, 10% van de totale ziektelast wordt veroorzaakt door obesitas. Een dieetadvies op maat, gericht op de lange termijn en begeleiding bij een verandering van eetgewoonten kan voorkomen dat het aantal gevallen van obesitas de komende jaren verder stijgt.