Delta Lloyd mag premies niet verhogen.

Verzekeraar Delta Lloyd mag de vaste premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor de eisende organisaties tot 1 januari 2016 niet verhogen. Dat heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door vier organisaties waaronder de Universiteit van Utrecht en het Deventer ziekenhuis. De eisende partijen zijn eigenrisicodragers voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Zij hebben bij Delta Lloyd het eigen risico voor een vaste periode en tegen een vaste premie verzekerd. Delta Lloyd wilde voor het einde van het contract de premie aanzienlijk verhogen zich beroepend op de ‘en bloc bepaling’ uit de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten. Volgens Delta Lloyd zijn de resultaten op de WGA-portefeuille tegengevallen en moet de premie aanzienlijk omhoog ten einde toekomstige verliezen te voorkomen.

Eenzijdige verhoging onaanvaardbaar
Uitgangspunt is dat eenzijdige verhoging van de premie slechts in zeer bijzondere omstandigheden is toegestaan. De rechter oordeelde dat de eenzijdige verhoging van de premie door Delta Lloyd in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij speelt een rol dat het voor rekening en risico van de verzekeraar, als professionele marktpartij, dient te komen dat zij haar eigen risico’s niet goed heeft ingeschat waardoor zij thans geconfronteerd wordt met tegenvallende resultaten op de WGA-portefeuille. Voorts is niet gebleken dat de solvabiliteit van Delta Lloyd door de tegenvallende resultaten in ernstige mate wordt bedreigd.