De verschillen tussen de IOW en de IOAW.

De Gemeentelijke Sociale Dienst voert de sociale voorzieningen uit, met uitzondering van de Toeslagenwet en de IOW, die worden uitgevoerd door het UWV. De bedoeling is dat met de komst van de Participatiewet de IOW wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Sociale voorzieningen zijn bedoeld voor de situatie dat mensen onder het sociaal minimum leven. Dit is niet gekoppeld aan een risico als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Uitgangspunt is een aanvulling tot het sociaal minimum ongeacht de oorzaak.

Het sociaal minimum in Nederland is:

  • 100% van het netto minimumloon voor gehuwden / samenwonenden
  • 90% van het netto minimumloon voor  een alleenstaande met kind(eren)
  • 70% van het netto minimumloon voor een alleenstaande

Hieronder in een overzicht de belangrijke verschillen tussen de IOW en de IOAW:

IOW IOAW
Wet Inkomensvoorziening oudere werkloze Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Voor werklozen van 60 jaar en ouder tot aan de AOW-leeftijd Voor werklozen tussen de 50 jaar en de AOW-leeftijd
Inkomen van partner telt niet mee Uw inkomen en dat van uw partner tellen mee
Uw partner is niet verplicht te solliciteren Uw partner is ook verplicht te solliciteren
De IOW is een tijdelijke regeling (tot 2020) De IOAW blijft bestaan voor kleinere groep