De kracht van de hypothetische vraag.

De hypothetische vraag, wordt ook wel de Koningin der vragen genoemd, maakt het mogelijk de blokkade van iemand te breken. Door een hypothetische vraag te stellen zet de mediator/coach een partij aan het denken over zijn eigen blokkades en de mogelijkheden die blokkades te slechten.

De hypothetische vraag is dus gebaseerd op fantasie en vooronderstellingen en dat maakt het een leuke vraag om de fantasie of de creativiteit te prikkelen of te testen en het denkproces op gang te brengen. Hypothetische vragen: vragen die het denkproces op gang brengen en inzicht geven in de openstaande opties. Voorbeeld: “Stel dat we nu samen op vakantie zouden gaan, hoe zou jij daar tegenaan kijken?”

Hypothetische vragen kunnen sturend werken in coachingsgesprekken. Als de “stel dat-“ vraag positief is geformuleerd, dan kan dit een trigger voor de cliënt zijn om een positief perspectief te gaan ontwikkelen. Omdat de vraag als hypothetische vraag wordt gesteld, wordt de cliënt op subtiele manier uitgenodigd te praten over een positieve toekomst. Een voorbeeld: “ stel dat je wist dat dit probleem tijdelijk is…” of “stel dat de dingen volgende week beter gaan…”.