De gevolgen van ziekte bij een nul uren contract.

Arjen heeft een een horecabaan op basis van een 0-uren contract voor een periode van een half jaar. Hij raakt geblesseerd door een partijtje voetbal en scheurt zijn enkelbanden. Tevens zit er er nog een scheurtje in zijn bot. Hij kan dus niet worden opgeroepen en werken. Dit gebeurt wanneer hij 6 maanden en 2 weken werkzaam is in een horecagelegenheid.

Wat is een nul uren contract?
Wat maar weinig ondernemers weten is dat nul uren contracten volwaardige arbeidscontracten zijn. Dit betekent dus dat nul uren contracten maximaal drie keer verlengd (of maximaal 3 jaar) kunnen worden alvorens het automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt. De enige uitzondering hierop vormt een ‘onderbreking van de keten’. Dit wil zeggen dat er tussen twee contracten een periode van minimaal drie maanden zit waarbij een persoon niet werkzaam is geweest binnen jouw bedrijf.

enkel

Wat zijn de gevaren van een nul uren contract?
Als je een medewerker niet meer nodig hebt kun je niet zomaar onder het contract uitkomen door de werknemer niet meer op te roepen. Bij een nul uren contract gelden namelijk dezelfde regels en arbeidsvoorwaarden als bij een regulier contract. Heb je een medewerker die zes maanden of langer bij je werkt en minimaal 20 uur per maand wordt ingezet? Dan moet je deze persoon blijven oproepen, anders zul je hem/haar moeten doorbetalen wanneer er geen oproep plaatsvindt.

Wanneer er geen sprake is van vaste uren bij een nul-uren contract kan er onduidelijkheid zijn over het aantal uren waarover het percentage berekend moet worden. Er wordt dan gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in de dertien weken voorafgaand aan de ziekmelding.

Wat krijgt Arjen doorbetaald in zijn ziekteperiode?
Arjen wordt dus ziek met een nul-uren contract. Hij heeft op loondoorbetaling. Zijn werkgever is namelijk verplicht om gedurende 104 weken tot einde contract minimaal een percentage van minimaal 70% van het loon door te betalen. Omdat hij in de horeca werkt is de cao horeca voor hem van toepassing. Één wachtdag per keer wordt ingehouden van je loon wanneer je ziek bent . Omdat er automatisch voor Arjen weer een periode voor een half jaar in gaat krijgt hij het komende half jaar minus twee weken 95% van zijn brutoloon doorbetaald.