De consequenties van oproepkrachten met regelmaat oproepen.

Thuiswerkers en oproepkrachten vallen ook onder het ziektewet vangnet. Het UWV toets of er echt sprake is van een oproepkracht of dat er toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verondersteld wordt. Is een oproepkracht met regelmaat opgeroepen dan wordt al snel een arbeidsovereenkomst verondersteld (op basis van een vast dienstverband) en zal de werkgever het loon voor 104 weken moeten doorbetalen.

Er is sprake van regelmaat indien de persoon de laatste drie kalendermaanden voor gemiddeld tenminste 20 uur per maand heeft gewerkt of dat de persoon elke week is opgeroepen. Dit is in 1999 al geregeld met de Wet flexibiliteit en zekerheid en is nu opgenomen in het boek 7:art 610a BW