De consequenties van de Wet BeZaVa

Met de invoering van de wet BeZaVa worden zowel de werkgever als de werknemer meer geprikkeld om langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een tijdelijk dienstverband te voorkomen.Dit gaat dus verder dan alleen een aanpassing in de Ziektewet. Voor de begripsvorming volgt hieronder allereerst een korte uitleg van de gebruikte termen.

Vangnetter: zieke ex-werknemer ingestroomd in de Ziektewet vanuit tijdelijk dienstverband
WGA Vast: Populatie in de WGA ingestroomd vanuit vast dienstverband
WGA Flex: Populatie in de WGA ingestroomd vanuit de Ziektewet (vangnet)

Voor u als werkgever krijgt u vanaf 1-1-2014 te maken met nieuwe individuele werkgeverspremies. In 2013 betaalde u nog een gedifferentieerde WGA-premie (via UWV of verzekeraar) en een sectorpremie (WW, WGA Flex en Ziektewet in één premie). Vanaf 1-1-2014 gaat u naast de sectorpremie drie gedifferentieerde premies betalen:

1. WGA Vast: de premie zoals u die nu al gewend bent afhankelijk van de instroom van vaste werknemers in de WGA. Deze premie betaalt u aan UWV of aan een verzekeraar indien u eigen risicodrager bent voor de WGA.
2. WGA Flex: dit is een nieuwe gedifferentieerde premie die wordt vastgesteld afhankelijk van de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet. Er wordt gekeken naar werknemers die vanaf 1-1-2010 bij u ziek uit dienst zijn gegaan en na 104 weken ziekte uiteindelijk in de WGA zijn ingestroomd.
3. Ziektewetpremie: de premie die u in 2013 betaalde via de sectorpremie wordt nu individueel bepaald afhankelijk van de instroom in de Ziektewet door ex-werknemers die vanaf 1-1-2012 bij u ziek uit dienst zijn gegaan. Deze premie wordt apart bij u in rekening gebracht.

Het voorbeeld: Henriëtte
Om bovenstaande concreet te maken hebben wij een voorbeeld voor u uitgewerkt. Het betreft Henriëtte, 34 jaar en bij u in dienst als administratief medewerkster. U heeft Henriëtte een jaarcontract gegeven bij indiensttreding. Henriëtte wordt na zes maanden ziek.  In de vorige situatie betaalde u Henriëtte nog zes maanden loon door en volgt u de stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Na zes maanden meldt u Henriëtte ziek uit dienst bij UWV en is uw dossier hopelijk compleet. Henriëtte ontvangt een Ziektewetuitkering van UWV en indien zij na 104 weken ziekte de WGA instroomt, ontvangt zij  een WGA-uitkering van UWV. Zowel de Ziektewetuitkering als de WGA-uitkering worden gefinancierd uit het sectorfonds.

Per 2014 vindt de eerste verandering plaats in de financiering van de Ziektewet en de WGA en wordt een nieuwe term geïntroduceerd: WGA Flex. In het geval van Henriëtte betekent dat de uitkeringen die Henriëtte ontvangt niet meer worden gefinancierd uit de sectorpremie, maar uit een gedifferentieerde Ziektewetpremie en WGA Flex premie. De WGA Flex premie betaalt u naast de huidige gedifferentieerde WGA premie (WGA Vast), waarvoor u eventueel eigen risicodrager bent via een verzekeringsoplossing.

Per 2016 wordt het weer iets eenvoudiger. Dan worden de WGA Flex premie en de WGA Vast premie samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA premie, waarbij u vanaf dat moment de keuze krijgt om dit te betalen via UWV of eigen risicodrager te worden (of blijven) voor de WGA. Concreet betekent het wel dat u voor Henriëtte, die zes maanden bij u gewerkt heeft voordat ze ziek werd, twaalf jaar (financiële) verantwoordelijkheid draagt!