De beëindigingregeling: waar moet u op letten?

Hebben u en uw werkgever besloten uit elkaar te gaan? In een beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst worden de afspraken over uw ontslag schriftelijk vastgelegd. Wat staat er in een beëindigingsregeling/ vaststellingsovereenkomst:

 • Naam en adres van uw werkgever;
 • Dat uw werkgever voorstelde om uit elkaar te gaan;
 • Reden van beëindiging;
 • Dat er geen dringende reden was om te beëindigen;
 • De datum van beëindiging;
 • De hoogte van de door de werkgever te betalen vergoeding;
 • De eindafrekening: vakantiegeld;
 • Betaling van de vakantiedagen;
 • Eventuele vrijstelling van werk;
 • Opheffing concurrentiebeding;
 • Verval van studiekosten;
 • Positief getuigschrift.

Krijgt u nog wel een WW-uitkering?
U mag als werknemer in de meeste gevallen wel instemmen met een voorstel van uw werkgever tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, zonder dat dit invloed heeft op uw WW-uitkering. Als uw werkgever u een voorstel doet om te beëindigen, dan doet u er echter wel goed aan om de overeenkomst eerst met een juridisch adviseur te bespreken.

Pro forma ontbindingsprocedure
In de beëindigingregeling kunt u met uw werkgever nog afspreken dat de beëindiging wordt gerealiseerd door een zogeheten formele ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dan niet inhoudelijk, Hij ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent een ontslagvergoeding toe dat door u en uw werkgever in een verzoek- en verweerschrift is verzocht. Hij bekrachtigt alleen de door partijen gemaakte afspraken en zal de uitspraak per post toesturen .

Wachttijd WW-uitkering
Als u en uw werkgever het eens zijn over uw ontslag en de beëindigingovereenkomst is getekend, dan gaat u op zoek naar ander werk. Als dat niet snel lukt, kunt u een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen bij het UWV. Uw uitkering krijgt u meestal niet meteen. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn waarmee uw werkgever bij uw ontslag normaal gesproken rekening moet houden. Pas na de opzegtermijn krijgt u een uitkering.

De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van uw arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn gaat lopen op de datum waarop de beëindigingsovereenkomst is getekend. Daarom is het belangrijk dat in de overeenkomst ook de datum van ondertekening is aangegeven.

Compensatie door uw werkgever
Omdat u dus niet direct een uitkering kunt krijgen, is het belangrijk dat u met uw werkgever afspreekt dat hij rekening houdt met deze opzegtermijn. De periode tussen het ondertekenen van de overeenkomst en de ontslagdatum moet dan dus in ieder geval gelijk zijn aan de opzegtermijn. U kunt ook afspreken dat u de ontslagdatum eerder is maar dat u een financiële vergoeding krijgt die minimaal even hoog is als uw salaris gedurende de opzegtermijn.

Wanneer moet u niet akkoord gaan met uw ontslag?
• Als u ziek bent: in de eerste 2 jaar dat u ziek bent mag uw werkgever u niet ontslaan. Uw werkgever moet u in die periode namelijk het salaris doorbetalen.
• Als er een dringende reden voor het ontslag is: u krijgt dan waarschijnlijk geen WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden.