Communicatie gaat altijd gepaard met interpretatie.

Geen communicatie zonder interpretatie. Iedereen interpreteert alles anders. Een heel klein beetje anders, of totaal anders. Alle gradaties zijn mogelijk, maar niemand interpreteert dezelfde boodschap precies hetzelfde. Dat kan ook niet, want ieder mens is uniek, beschikt over een andere historie en over andere kennis. Mannen denken anders dan vrouwen. Jongeren denken anders dan ouderen. Het gaat bovendien niet alleen over anders denken, maar ook over andere belangen en daaraan gekoppeld andere interesses.

De communicatiemuur
Dit model laat de fasen zien die communicatie doorloopt van de bedoeling in ons hoofd tot het gedaan door de ontvanger. Het model maakt ‘pijnlijk’ duidelijk waarom het zo vaak mis gaat. Waarom die ander nou niet heeft gedaan wat ‘u of ik’ bedoelde. En hoe makkelijk je geneigd bent een bedoeling toe te kennen aan wat de ander heeft gedaan. interpreteren is de grootste valkuil in de communicatie is en ‘even checken’ – zeker ‘als het ergens over gaat’ – kan veel veel misverstanden (of erger) voorkomen.

De Communicatiemuur:

     Bedoeld # Gezegd

     Gezegd # Gehoord

     Gehoord # Begrepen

     Begrepen # Akkoord

     Akkoord # Gedaan

Zenden en ontvangen is een kunst. Vraag dus feedback om te checken wat is overgekomen of wat is bedoeld. Met de techniek van deze communicatiemuur praat je nooit meer tegen de muur.