Coaching op weg naar zelfregulering binnen Europese Unie

Als gezamenlijk initiatief tot zelfregulering hebben de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de International Coach Federation (ICF) bij de Europese Unie een gezamenlijke Gedragscode gedeponeerd als de na te volgen beroepsstandaard voor coaching en mentoring.

Gezien de enorme groei van coaching en mentoring in de laatste decennia hebben beroepsorganisaties steeds meer ingezien hoe belangrijk het is om basisregels vast te leggen voor een zorgvuldige beroepsuitoefening en om een stap vooruit te zetten op weg naar zelf regulering van hun beroep.  Daarom hebben ICF and EMCC de krachten gebundeld om hiertoe het initiatief te nemen en zijn zij een gezamenlijke Gedragscode overeengekomen voor beroepsbeoefenaren van coaching en mentoring en voor hun beroepsorganisaties.

Database Europese Unie van initiatieven voor zelf regulering van beroepen
De Code bevat een stelsel van richtlijnen die een standaard bieden voor ethiek en zorgvuldige beroepsuitoefening bij coaching en mentoring. De Code vormt de basis voor de ontwikkeling van zelf regulering van het beroep van coach en mentor. Hij is opgesteld met het oog op Europese wetgeving en is bedoeld om opgenomen te worden in de speciale database van de Europese Unie met initiatieven voor zelf regulering van beroepen in Europa. Deze openbaar toegankelijke database wordt gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Zie deze link .

Dit initiatief dient ook als informatie voor cliënten van coaches en mentoren en ter versterking van maatschappelijk vertrouwen in coaching en mentoring als hulpmiddel voor beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling ten dienste van de gehele samenleving.  De richtlijnen voor beroepsbeoefenaren bevatten eisen voor:

  • Competenties
  • Opleiding
  • Permanente educatie
  • Ethische standaarden

De richtlijnen voor beroepsorganisaties bevatten eisen voor:

  • Het bindend maken van ethische gedragsregels voor leden
  • Een klachten- en tuchtregeling voor ethische kwesties
  • Een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op overtredingen van de Gedragscode en bevoegd is om zonodig maatregelen te nemen.

“ICF en EMCC doen hun uiterste best te zorgen voor waarborgen voor mensen die een coach of mentor willen inschakelen – of nu het privé is of zakelijk,” zegt ICF President en Professional Certified Coach Ed Modell. “Beide groeperingen hechten waarde aan de ontwikkeling van hun vakgebied én aan het zorgen voor een goede bescherming van hen die van een coach of mentor gebruik maken.”

“Door samen ons volle gewicht achter dit belangrijke initiatief voor zelf regulering van ons beroep te plaatsen zetten EMCC en ICF de standaard voor alle professionele coaches en mentoren,” aldus Grégoire Barrowcliff, Master Practitioner Coach en Vice-President for Regulatory Affairs van EMCC.

ICF en EMCC hebben de laatste jaren ook op andere terreinen dan regelgeving samengewerkt in het belang van de groei en kwaliteit van coaching in de gehele wereld. Gezamenlijke inspanningen en discussies richtten zich vooral op wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen voor opleidingsprogramma’s voor coaches en de vereisten voor individuele beroepsbeoefenaren.

Als de twee grootste beroepsorganisaties in Europa, roepen EMCC en ICF nu gezamenlijk andere belangrijke beroepsorganisaties op om zich bij dit initiatief aan te sluiten in het belang van de verdere professionalisering van coaching en mentoring. In Nederland wordt de EMCC vertegenwoordigd door de NOBCO (alias: EMCC-NL)

Lees hier meer: EMCC-NL

De International Coach Federation is de toonaangevende wereldwijde organisatie voor coaches met meer dan 4.500 leden in Europa and ongeveer 16.000 leden in meer dan 100 landen. De ICF richt zich op de ontwikkeling van coaching als beroep door hoge ethische standaarden, het bieden van een onafhankelijke certificering en het opbouwen van een wereldwijd netwerk van gecertificeerde coaches. De ICF is de enige organisatie met een kwaliteitskeurmerk dat op dit moment in het bezit is van meer dan 7.200 coaches over de gehele wereld.

De European Mentoring and Coaching Council (EMCC) heeft meer dan 5.000 leden in meer dan 20 landen verspreid over heel Europa en zet zich in voor de bevordering van zorgvuldige beroepsuitoefening van coaches en mentoren. EMCC staat open voor coaches en mentoren, voor hen die van de diensten van coaches en mentoren gebruik maken, voor opleiders van coaches en mentoren en wetenschappelijk onderzoekers en voor anderen met belangstelling voor dit vakgebied. De European Quality Award (EQA), een internationaal kwaliteitskeurmerk, biedt strenge richtlijnen voor opleidingen van coaches en mentoren gebaseerd op een evidence-based competentiemodel. De European Individual Accreditation (EIA) biedt een soortgelijk keurmerk voor individuele beroepsbeoefenaren.