Check de werkstress met het Werkdrukkompas

Een nieuw Werkdrukkompas maakt zichtbaar wat werkdruk is en hoe die kan worden aangepakt in uw organisatie. Dit instrument moet helpen om werkstress beter bespreekbaar te maken op de werkvloer.

In gesprek met de werkgever over werkdruk
Door een aantal stellingen te beantwoorden, krijgt u direct een weergave te zien van uw organisatie op het gebied van werkdruk. Ook krijgt u naar aanleiding van de antwoorden een presentatie die op maat is gemaakt voor uw organisatie. Zo heeft u als arboprofessional een goede basis om in gesprek te gaan met de werkgever de werkdruk in de organisatie. U kunt samen overleggen over een goede aanpak om werkdruk tegen te gaan.

Werkdrukkompas laat aandachtspunten zien
Naar aanleiding van de antwoorden geeft het Werkdrukkompas een aantal aandachtspunten voor uw organisatie. Dit zijn de punten waarop uw organisatie nog verbeteringen kan aanbrengen die de werkdruk voor de medewerkers verlagen. Als voor medewerkers bijvoorbeeld niet duidelijk is wat hun taken zijn en welke eisen de organisatie aan hen stelt, kan dat ervoor zorgen dat zij onnodig veel tijd besteden aan het verkrijgen van duidelijkheid over wie wat doet. Dit gaat ten koste van de tijd die ze aan hun daadwerkelijke werk kunnen besteden en dat resulteert in een hogere werkdruk. Duidelijke afspraken kunnen de werkdruk dus verlagen.