Nieuwsarchief

08/05/2017 Wat gebeurt er bij spierpijn?
01/01/2017 Kan een werknemer achteraf een transitievergoeding vorderen?
29/12/2016 Wanneer mag je eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?
27/12/2016 Wat zijn de regels omtrent vakantiedagen?
29/06/2016 Bedenktermijn begint toch vóór ondertekening.
01/12/2015 Ontslagvergoeding is transitievergoeding geworden.
03/11/2015 Communicatie gaat altijd gepaard met interpretatie.
04/09/2015 Bemiddeling in strafzaak zorgt voor lagere recidive.
05/08/2015 WW-uitkering: werk is eerder passend.
30/07/2015 Wie is er aansprakelijk voor schade bij vrijwilligerswerk?
27/07/2015 Video: Hoe werkt ‪ontslag‬ met wederzijds goedvinden?
20/07/2015 Hoe gedragen partijen zich in de dramadriehoek?
14/07/2015 Ontvang ik een WW-uitkering na ontslag met vaststellingsovereenkomst?
13/07/2015 Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst is veranderd per 1 juli 2015.
09/07/2015 RSI preventie oefeningen.
09/07/2015 3 tips om een betere luisteraar te worden.
07/07/2015 Baldadigheid en vandalisme in de bus.
06/07/2015 Video: Wet werk en zekerheid
26/06/2015 Een ijzersterke eerste indruk door 8 gouden adviezen.
26/06/2015 Buiten je comfort zone treden, waarom moet dat nou?
24/06/2015 Tijdelijk contract niet verlengen? Denk aan de aanzegtermijn!
23/06/2015 Dit moet u weten over de Wet werk en zekerheid.
18/06/2015 Mag ik mijn werknemer ontslaan als zij zich onterecht ziek meldt?
15/06/2015 Wanneer vraagt u een deskundigenoordeel (DO) aan?
13/06/2015 Video: Presentatie Fit for Work
12/06/2015 Schema Ontslagroutes vanaf 1 juli 2015.
11/06/2015 Ziek uit dienst of niet?
08/06/2015 Hoelang krijg ik een WW-uitkering?
04/06/2015 Wat zijn de gevolgen van een tijdelijk contract?
01/06/2015 Transitievergoeding vanaf juli 2015
29/05/2015 De valkuilen van ontslag met wederzijds goedvinden.
26/05/2015 Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
07/05/2015 Ziek door een conflict
07/05/2015 Buren op je eigen perceel toestaan?
21/01/2015 Geen ontslag na 6 dagen wachten.
22/12/2014 Waarom is de adem van directer invloed op onze geestestoestand?
01/12/2014 Vaker conflict met leidinggevende na jaarlijks beoordelingsgesprek.
28/11/2014 Wijziging concurrentiebeding in 2015.
27/11/2014 Geen concurrentiebeding, geen verplichting?
25/11/2014 Ook transitievergoeding voor zieke werknemer.
17/11/2014 Ik heb een WW-uitkering en ben ziek.
14/11/2014 Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken.
28/10/2014 Minimumloon per 1 januari 2015.
14/10/2014 Premiekorting voor jongere werknemers.
02/10/2014 Wat kan ik doen aan het stuwmeer van vakantiedagen van mijn werknemer?
30/09/2014 Is je concurrentiebeding ongeldig na verlenging van je arbeidsovereenkomst?
20/08/2014 Kan mijn werkgever eenzijdig mijn arbeidstijden wijzigen?
18/08/2014 Wanneer is opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk?
16/08/2014 Stoelmassage verassing voor de medewerkers van Yacht
15/08/2014 Welke informatie mag je werkgever vragen bij je ziektemelding?
13/08/2014 Als ik ziek ben en vakantie heb, wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?
07/08/2014 Ontslag na weigeren passende arbeid.
05/08/2014 Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval van een uitzendkracht?
04/08/2014 Wat mag je werkgever vragen als je ziek bent?
10/07/2014 Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid.
09/07/2014 Steeds meer piekeraars op de werkvloer.
08/07/2014 De gevolgen van ziekte bij een nul uren contract.
07/07/2014 Spierpijn door een verkeerde ademhaling.
07/07/2014 Hoe gezond is airconditioning?
03/07/2014 Gehele loonstop bij weigeren passende arbeid.
02/07/2014 Slechte loonadministratie risico werkgever.
25/06/2014 Mediation bij arbeidsconflict.
25/06/2014 Wet werk en zekerheid definitief goedgekeurd.
24/06/2014 De kracht van de hypothetische vraag.
23/06/2014 Een effectieve Core oefening; de Plank.
13/06/2014 Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?
10/06/2014 Ondersteuning door UWV aan werkzoekenden levert geld op.
30/05/2014 Per 1 juli 2014 geldt een hoger minimumloon.
28/05/2014 Hoe pakt u het ziekteverzuim aan in uw bedrijf?
26/05/2014 Check de werkstress met het Werkdrukkompas
22/05/2014 De voordelen van een externe casemanager verzuim.
19/05/2014 Ergernissen op de werkvloer
13/05/2014 Campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’
08/05/2014 Stress door een stortvloed aan informatie
19/03/2014 Zorg voor een mentale boost!
18/03/2014 Beweeg tijdens het werk.
17/03/2014 Herstel tussendoor!
05/03/2014 Ik heb een nuluren- contract. Krijg ik loondoorbetaling bij ziekte?
04/03/2014 Ruime steun Tweede Kamer voor Wet Werk en Zekerheid.
03/03/2014 Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?
24/02/2014 Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?
19/02/2014 Subsidie bij begeleiden deelnemer leerwerkplek.
17/02/2014 Hoe vaak kan ik een tijdelijk contract krijgen?
13/02/2014 Wanneer kan ik mijn werkgever vragen minder uren te gaan werken?
10/02/2014 Mijn werkgever gelooft niet dat ik ziek ben?
10/02/2014 Het nieuwe ontslagrecht: de 6 belangrijkste wijzigingen.
07/02/2014 Heb ik recht op kortdurend verlof wanneer mijn kinderen ziek zijn?
06/02/2014 VAR verklaring nodig voor freelance opdrachten naast je vaste baan?
05/02/2014 Mag ik met vakantie als ik ziek ben?
04/02/2014 Combinatie stoelmassage en werkplekonderzoek
04/02/2014 Verschillen tussen man en vrouw op arbeidsmarkt.
04/02/2014 Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts?
03/02/2014 Hoe vaak kan ik een tijdelijk contract krijgen?
01/02/2014 Wat is een 0-uren contract?
30/01/2014 Hoe ga je om met de persoonsgegevens van uw werknemers?
27/01/2014 Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte.
24/01/2014 Waar bestaat het re-integratieverslag uit?
23/01/2014 Wanneer moet er een casemanager aangesteld worden tijdens de Wet verbetering Poortwachter?
22/01/2014 Wat zijn de nadelen van eigen risicodragerschap ZW.
20/01/2014 De consequenties van oproepkrachten met regelmaat oproepen.
19/01/2014 Wet eigenrisicodrager Ziektewet (2003)
18/01/2014 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte –VLZ (2004).
17/01/2014 Wet Terugdringing Ziekteverzuim – Wet TZ.
16/01/2014 Heb je recht op een getuigschrift ?
16/01/2014 WULBZ, wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
13/01/2014 Ziekteverzuim korter dan 8 dagen
13/01/2014 Premiedifferentiatie in de ziektewet (1992) uit de Wet TAV
13/01/2014 Artikel 5:629 lid 5 BW Vermindering loondoorbetaling als gevolg van aftrek uitkering.
10/01/2014 Artikel 7:629 lid 3 BW Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
10/01/2014 Artikel 7:629 Lid 1 BW Loondoorbetalingplicht bij ziekte voor werkgevers.
09/01/2014 Wat is de wet BIA?
08/01/2014 Hoe voer je een kort frequent verzuimgesprek?
06/01/2014 Hoeveel premie volksverzekering betaalt u in 2014?
06/01/2014 De consequenties van de Wet BeZaVa
02/01/2014 Controleer uw beschikking!
18/12/2013 Verlof voor zorg zieke vriend of kennis.
18/12/2013 De belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht in 2014.
12/12/2013 Persbericht OVAL over tevredenheid van arbodiensten en casemanagers.
12/12/2013 De waarde van een deskundigenoordeel.
10/12/2013 Wat valt onder het eigen risico?
09/12/2013 Wat is het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop?
09/12/2013 Wat is het uitzendbeding?
06/12/2013 Hoe werkt het fasensysteem in de uitzendbranche?
05/12/2013 Welke werknemersverzekeringen zijn er?
05/12/2013 De verschillen tussen de IOW en de IOAW.
05/12/2013 Voorkom schadeclaim na ongeval of ziekte.
04/12/2013 Wat houdt de zorgverzekeringswet in?
04/12/2013 Wat zijn de tarieven voor de volksverzekeringen?
03/12/2013 Geniet van een stress-vrije decembermaand!
03/12/2013 De beëindigingregeling: waar moet u op letten?
03/12/2013 Vergrijzing zorgt nog niet voor veel banen.
03/12/2013 De geschiedenis van de Arbeidsongeschiktheid
02/12/2013 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
02/12/2013 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts.
30/11/2013 Welke verschillende soorten flexcontracten zijn er?
28/11/2013 Kosten zieke flexwerkers doorbelast aan werkgever.
28/11/2013 Rechten werknemer onveranderd bij wisseling payroll.
27/11/2013 Wat is payrolling?
26/11/2013 Wat zegt de STECR werkwijzer over arbeidsconflict en ziekmelding.
25/11/2013 Vanaf 2014 werkgever verantwoordelijk voor de vangnetters.
24/11/2013 Vanaf 2014 betaalt u een gedifferentieerde premie voor ZW-Flex.
23/11/2013 Schadevergoeding bij vergeten loonsanctie.
22/11/2013 Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014.
22/11/2013 Wat gaat er veranderingen met de premie WW in 2014?
22/11/2013 Ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim.
20/11/2013 Loonregres bij letselschade.
19/11/2013 Werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt.
19/11/2013 Een werknemer in dienst houden met een WIA-uitkering.
18/11/2013 WIA: wat is dat?
18/11/2013 De voordelen om een werknemer met WIA-uitkering in dienst te nemen?
18/11/2013 Meer mensen starten eigen bedrijf.
16/11/2013 Wanneer wordt een verhaalsanctie door het UWV toegekend.
16/11/2013 Meer loon bij ziekte door cao-afspraken.
15/11/2013 Kosten pgb’s blijven gelijk ondanks daling totale aantal.
14/11/2013 Lagere uitkering bij gezamenlijke huishouding
14/11/2013 Tegenprestatie bij bijstand.
13/11/2013 Verhoging wettelijke minimumlonen vanaf 2014.
12/11/2013 Minder bezwaarprocedures door keukentafelgesprekken.
12/11/2013 Premies grootste zorgverzekeraars bekend.
11/11/2013 Verzekeraars zetten mes in aanvullende zorgpolis.
11/11/2013 Delta Lloyd mag premies niet verhogen.
09/11/2013 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid
08/11/2013 Hof geeft zelfstandige thuiszorghulpen gelijk.
07/11/2013 Persoonlijke hulp naar verzekeraars.
07/11/2013 Voor welke uitkeringen kunt uw bedrijf eigenrisicodrager worden?
06/11/2013 Wat houdt de Participatiewet in?
04/11/2013 FNV: Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem
03/11/2013 Wanneer schakel je een arbeidsmediator in?
03/11/2013 Wat is de oorzaak van de forse WIA-instroom?
02/11/2013 Arbeidsrechtelijke maatregelen Begrotingsakkoord 2014
01/11/2013 Overspannenheid nog steeds groot probleem
30/10/2013 Sancties bij saboteren van re-integratie.
27/10/2013 Subsidie scholing oudere werklozen.
25/10/2013 Gemeenten moeten oudere werkloze effectiever helpen.
24/10/2013 Minder mensen ziek door het werk
24/10/2013 Wie is er verantwoordelijk voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan vanaf 2014?
23/10/2013 Welke vier typen VAR-verklaringen zijn er?
22/10/2013 Akkoord over cao grootmetaal.
22/10/2013 Is een mondeling afgesproken concurrentiebeding rechtsgeldig?
22/10/2013 Hoe ga je met frequente verzuimers om in een bedrijf?
21/10/2013 Wanneer wordt een tweede spoor opgestart in overleg met de werknemer?
21/10/2013 Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens vakantie, vorstverlet, schorsing of op een non-actief stelling?
20/10/2013 Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?
18/10/2013 Betere schadelastbeheersing WIA kan BV Nederland twee miljard opleveren.
17/10/2013 Loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten bij niet-meewerkende zieke werknemer?
15/10/2013 Het verschil tussen een arbo-arts en een bedrijfsarts.
13/10/2013 Kosten grote werkgever 2014 in publieke stelsel bij geen instroom van zieke werknemers.
12/10/2013 Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014
11/10/2013 Participatiewet bevordert re-integratie
09/10/2013 KLM en Urenco beste werkgevers van 2013
06/10/2013 Arbeidsgehandicapten en personen met structurele beperkingen.
04/10/2013 Rechten en plichten van werknemers met een nul uren contract.
04/10/2013 Werkgever merkt gevolgen modernisering Ziektewet
03/10/2013 Stamrecht BV in 2014 verdwijnt
12/09/2013 Raad adviseert positief over wetsvoorstel over ontslagrecht.
31/07/2013 Wat ben je verplicht te vertellen aan je werkgever wanneer je ziek bent?
24/07/2013 Planten op kantoor bevordert een gezond werkklimaat.
23/07/2013 Loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.
11/07/2013 Tablets: de nieuwe oorzaak van RSI?
25/06/2013 Waarom bedrijfsmassage inzetten op het werk?

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage