Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens vakantie, vorstverlet, schorsing of op een non-actief stelling?

De aanspraak op vakantiedagen vindt overigens alleen plaats over de tijd dat de werknemer aanspraak heeft op loon. Het is niet van belang of de werknemer feitelijk de arbeid verricht zolang hij recht heeft op loon bouwt hij over die periode ook vakantiedagen op. Een voorbeeld is een werknemer die vanwege vorstverlet thuis zit. Hij werkt niet, maar hij heeft wel recht op doorbetaling van loon, zodat hij ook vakantiedagen opbouwt. Dus iemand die vakantie geniet bouwt op grond van diezelfde regel nieuwe vakantiedagen op. Dit is namelijk ook in een situatie, waarin niet wordt gewerkt maar waarin wel recht op loon bestaat. Bij een schorsing of een op non-actief stelling met behoud van loon bouwt de werknemer eveneens vakantiedagen op.