Bewegen is goed voor lichaam en geest

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Terwijl u beweegt, verdwijnen zorgen en spanningen naar de achtergrond. U slaapt lekkerder en staat ‘s ochtends fitter op. Elke vorm van beweging is beter dan stilzitten en dit geldt ook voor dagelijkse dingen als: de hond uitlaten, boodschappen doen, een trap op lopen, tuinieren, etc.

Voldoende bewegen houdt uw hart en uw bloedvaten in conditie en verlaagt de bloeddruk. Dat maakt de kans op hart- en vaatziekten en een beroerte kleiner.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft aan hoeveel mensen minimaal moeten bewegen om gezond te blijven. Deze norm gaat uit van ‘gezonde’ mensen en verschilt per leeftijdsgroep:

Vanaf 18 jaar

  • 30 minuten matig intensief bewegen, op tenminste 5 dagen van de week (bij voorkeur 7 dagen)

Onder de 18 jaar

  • 1 uur matig intensief bewegen per dag
Hoe vaak moet je sporten?
In het algemeen wordt voor mensen die op een recreatief niveau sporten aanbevolen om drie tot vier keer per week aan lichamelijke activiteit te doen. Een frequentie van drie tot vier keer per week betekent echter beslist niet dat een of twee keer per week bewegen minder gunstig is. De effecten op het lichaam zijn gunstiger wanneer men vaker dan een tot twee keer per week gaat sporten.Voor een goed effect is het steeds belangrijk dat het lichaam de kans krijgt te herstellen van de voorgaande inspanning. Bij drie tot vier keer per week sporten is het lichaam vrijwel altijd in staat zich voldoende te herstellen voor de volgende belasting. Bij vaker sporten kan het herstel gemakkelijker in het gedrang komen.

Hoe lang moet elke inspanning duren?
In het algemeen geldt dat de activiteit minstens tien minuten achteren moeten worden gedaan om meetbaar gunstig effecten te bereiken. Ook hier is het niet zo dat hoe langer ook hoe beter betekent. Het meest optimaal is 30-45 minuten per keer. Deze tijd is inclusief warming-up en afkoelingsperiode.Zo is het bijvoorbeeld aangetoond dat het lopen van lange afstanden gunstig is. Loop je echter meer dan 15-20 km per dag, dan zijn de effecten op de gezondheid beslist niet beter dan bij het lopen van kortere afstanden. Het tegendeel kan soms dan gelden. Bij het lopen van langere afstanden zijn de effecten op hart en vaten niet beter, en bij het een aantal organen zijn zelfs negatieve effecten aantoonbaar. Zo blijkt het afweersysteem minder goed te werken na bijvoorbeeld een marathon. Dus voor de algemene gezondheid is het lopen van marathons beslist niet gezonder dan drie tot vier keer per week 10 km te joggen of het doen van andere activiteiten.

Bewegen op het werk
Beweeg meer tijdens uw werk denk hierbij aan:

  • ga met de fiets naar uw werk als u dichtbij woont
  • stap 1 of 2 haltes eerder uit de tram of bus en wandel de rest
  • maak een lunchwandeling met uw collega’s
  • neem de trap in plaats van de lift