Beroep van mediator wint aan populariteit.

Het aantal mediators neemt toe, het aantal bemiddelingszaken niet. Het Nederlands Mediation Instituut kent 4700 conflictbemiddelaars.

Het zijn niet alleen juristen die de overstap maken. Hans Kramer, docent op het Mediation College, doceert ook mensen uit onder meer de zorgsector en de overheid. En sinds de huizenmarkt is stilgevallen, ziet hij een toename van notarissen. “Ze zoeken naar alternatieven.” Volgens het NMI waren er tien jaar geleden nog maar 1814 bemiddelaars. Het aantal opdrachten houdt geen gelijke tred met die toename.”Dit komt waarschijnlijk doordat onlangs de vergoeding vanuit de overheid is afgeschaft, waardoor een mediator duurder werd.”

Toch krijgt de beroepsgroep in 2012 mogelijk weer de wind in de zeilen doordat de gang naar de rechter in civiele zaken fors duurder wordt. De overheid wil bezuinigen op de griffiebijdrage. In sommige gevallen moeten men tien keer zo veel aan griffierechten betalen als vroeger. Bij mediation hebben betrokkenen het gevoel dat ze de zaak in eigen hand hebben. Bij het beslechten van ruzies via de rechtbank, is het altijd afwachten hoe een rechter een kwestie beoordeelt.

(Bron: Dagblad van het Noorden)