Bemiddeling in strafzaak zorgt voor lagere recidive.

Recidive bij daders ligt na bemiddeling significant lager in vergelijking met daders die in het reguliere traject zijn terechtgekomen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Universiteit Maastricht samen met Universiteit Twente en het WODC.

De data voor het onderzoek komt van het Arrondissementsparket Maastricht/Limburg. Daar wordt al sinds 1999 bemiddeld in strafzaken. Ook is gebruik gemaakt van het recidive-voorspellingsmodel van de recidivemonitor van het WODC.

Er zijn meer dan 1300 bemiddelingstrajecten tussen 2000 en 2010 bekeken. Zo’n 70 procent van de gestarte trajecten waren succesvol. Dat houdt in dat er een overeenkomst tussen de partijen is. Het gaat dan om afspraken over herstelwerkzaamheden, schadevergoedingen, therapie voor de dader en donaties aan goede doelen.

Efficiënt
Volgens de onderzoekers is de bemiddeling goedkoper en werkt het efficiënter in het terugbrengen van de kans op recidive dan het klassieke strafrecht.

Er zijn drie soorten bemiddeling die in Maastricht en Limburg plaatsvinden op het niveau van het Openbaar Ministerie. Directe bemiddeling, waarbij één op één contact is tussen dader en slachtoffer met begeleiding van mediator, en indirecte bemiddeling, waarbij er schriftelijk contact of contact is en de mediator tussen de partijen pendelt.

Daarnaast is er semi-bemiddeling, waarbij er contact is tussen dader en officier van justitie, zonder aanwezigheid van het slachtoffer maar wel met diens goedkeuring.

Significant
Uit het onderzoek blijkt dat daders waarmee bemiddeld is significant minder recidiveren dan de daders in de controlegroep. Die groep bestaat uit daders die volgens het OM wel in aanmerking voor bemiddeling komen, maar waarbij dit niet is gebeurd omdat dader of slachtoffer niet mee wilde werken. Verschillen in recidive kunnen daarnaast niet verklaard worden door verschillen in sekse, leeftijd, geboorteland, delictsverleden en –type en het jaar waarin de zaak is afgedaan.

Ook is er geen verschil in recidive na directe en indirecte bemiddeling, terwijl dit op basis van buitenlands onderzoek wel verwacht werd. Semi-bemiddeling heeft ook een meerwaarde ten opzichte van de controlegroep, zo blijkt uit het onderzoek.

De komende jaren zal bemiddeling in het strafrecht overal in Nederland worden geïntroduceerd, dit onderwerp staat ook al op de politieke agenda.

(Bron: nu.nl)