Begeleiding naar een nieuwe baan is succesvol

Het van-werk-naar-werkexperiment blijkt een succes te zijn. Dit maakte minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend. Door werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden, blijft de werknemer uit de werkloosheidswet (WW). Als werkgevers straks gaan meebetalen aan de WW-uitkeringen van de door hun ontslagen werknemers, kan het begeleiden naar een nieuwe baan uw werkgever veel kosten besparen.

In 2011 is een proef van start gegaan waarbij werkgevers met ontslag bedreigde werknemers begeleiden naar een nieuwe baan. UWV speelde hierin geen rol. Kortgeleden heeft minister Kamp een tussenevaluatie van dit experiment naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het rapport blijkt dat het project vooral voor lager opgeleide ouderen een succes is: van de 650 werknemers hebben 340 een nieuwe werkgever gevonden, waarvan veelal oudere werknemers.

Maximaal € 2.500 subsidie voor begeleiden werknemer
Voor van-werk-naar-werk-project heeft minister Kamp ongeveer € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Werkgevers die deelnemen aan het experiment krijgen een financiële bijdrage van maximaal € 2.500 per werknemer die ze begeleiden naar een nieuwe baan. De insteek is dat werkgevers net zo veel investeren in de begeleiding als dat ze aan subsidie ontvangen.

Werkgevers kunnen bijvoorbeeld investeren in om- en bijscholing, zodat werknemers die bij de ene werkgever overbodig zijn, bij een andere werkgever een vacature kunnen invullen. Doordat werkgevers, vakbonden en werknemers samenwerken, lukt het om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen. Hiervoor is wel draagvlak nodig volgens het tussenrapport. Zonder betrokkenheid en actieve deelname van alle partners lukt het niet om werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan.

Voorkom betalen eerste zes maanden WW-uitkering
U heeft misschien al gehoord over de plannen om het ontslagrecht te versoepelen. Deze plannen zijn verwerkt in een hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW. Als deze plannen doorgaan, betaalt de werkgever de eerste zes maanden werkloosheidsuitkering. Het is dus ook in het belang van uw werkgever dat met ontslag bedreigde werknemers snel een nieuwe baan vinden.