Artikel 7:629 Lid 1 BW Loondoorbetalingplicht bij ziekte voor werkgevers.

De werkgever heeft de plicht om na twee wachtdagen het loon door te betalen gedurende 104 weken voor minimaal 70% van het (gemaximeerd dagloon). Het dagloon is op jaarbasis voor 2014 gemaximeerd op €  51.414. Overigens geldt dat de werkgever het eerste ziektejaar het minimumloon moet betalen. Deze minimumloongarantie is echter niet van toepassing op het tweede ziektejaar, Daarbij geldt 70& van het (gemaximeerde) loon. Komt hierdoor de betrokkene uit onder bijstandsniveau dan kan hij bij het UWV een beroep worden gedaan op de Toeslagenwet.