Artikel 7:629 lid 3 BW Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW heeft een zieke werknemer recht op loonbetaling. Dit recht kan vervallen, bijvoorbeeld als de werknemer dingen doet die zijn genezingsproces vertragen of als de  arbeidsongeschiktheid zijn eigen schuld is. Het recht op loonbetaling  vervalt ook, als, net als in het bovenstaande geval, de werknemer zonder reden passende arbeid niet verricht terwijl hij daartoe wel in staat is. Dit alles blijkt uit lid 3 van hetzelfde artikel.