Artikel 5:629 lid 5 BW Vermindering loondoorbetaling als gevolg van aftrek uitkering.

De loondoorbetaling bij ziekte wordt verminderd met uitkeringen, die de werknemer toekomen, als gevolg van zijn ziekte en andere inkomsten die hij (elders) heeft genoten.

Dit komt voor wanneer een eventuele WAO uitkering al na vier weken wachttijd wordt verhoogd. Ditzelfde is mogelijk indien een werknemer in aanmerking komt voor een vervroegde IVA uitkering (aanvragen tussen de 3e tot uiterlijk de 68e ziekteweek).