Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Deze wet zorgt voor zowel de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens hun werk als voor het bevorderen van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Uw verplichtingen
De Arbowet wil de best mogelijke arbeidsomstandigheden realiseren en kent verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever moet er voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers is gewaarborgd. Dit moet hij doen door gericht beleid te voeren en maatregelen te nemen. Daarbij zijn de volgende elementen van belang:

  • Een goede inventarisatie van mogelijke risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer;
  • De beoordeling van deze risico’s;
  • Het nemen van maatregelen om de risico’s te beheersen.

De werknemer is verplicht de eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen te bewaken door instructies uit te voeren en beschermingsmiddelen te gebruiken. Om deze wet na te leven is het van belang dat werkgever en werknemer goed samenwerken.

Toezichthoudende instantie
De Inspectie SZW houdt toezicht op het naleven van de ArboWet door werkgevers en –nemers.