Re-integratie

Arbeidsmediation wordt vaak pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat een conflict hoog is opgelopen. Een sluimerend conflict is meestal geen reden voor ziekmelding. Onder begeleiding van een mediator, werken partijen toe naar re-integratie van de zieke medewerker.

Tijdens het mediationproces wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de emoties en belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. Ook in arbeidsmediation werkt u samen actief aan de oplossing, welke voor beide partijen acceptabel is.

Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is, zal er gekeken worden naar andere oplossingen. Eén van de opties is om in overleg met de partijen een exittraject te bespreken, waarbij afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het dienstverband.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage