Exit mediation

Exit mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingovereenkomst, die vooraf aan de ondertekening getoetst wordt door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en de uitkomst ligt in handen van de kantonrechter. In een exit mediaton komen partijen zelf tot een gezamenlijk oplossing die voor beiden acceptabel is.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage