Arbeidsmediation

Verzuim en arbeidsconflict gaan vaak hand in hand. Maar liefst 25% van al het verzuim is het directe gevolg van een arbeidsconflict. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is. Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie en exitmediation.

Fit for Work beschikt over een netwerk van professionele registermediators die geregistreerd staan in het MfN-register.

Bekijk onze presentatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) waarbij de arbeidswetgeving in 2015 gefaseerd is aangepast op drie belangrijke terreinen: flexibele arbeid, ontslagrecht en sociale zekerheid.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage