Arbeidsgehandicapten en personen met structurele beperkingen.

Heel vaak weten werkgevers niet dat zij personen in dienst hebben met een arbeidsgehandicapten status of iemand met structurele functionele beperkingen. Dit mag een werkgever na twee maanden dienstverband opvragen. Door de invoering van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) geldt dat de arbeidsgehandicapte of de persoon met structurele functionele beperkingen wanneer hij minimaal twee maanden in dienst is verplicht is om bij navraag van de werkgever zijn status bekend te maken.

Een werkgever moet er wel expliciet naar vragen. De werknemer hoeft aan de werkgever alleen aan te geven dat hij recht heeft op de no -risk polis, over de aard en oorzaak van de (gedeeltelijke) ongeschiktheid hoeft hij de werkgever niet te informeren.