Ambtenaren helpen elkaar door mediation

Zeven gemeenten werken samen om conflicten op te lossen. Als een probleem zich voordoet, schiet een ambtenaar van een andere gemeente te hulp als mediator. “Als er een casus is, wordt binnen het netwerk besproken wie dit het beste kan oplossen”, zegt interventiemanager Inge Beckers, die heeft geholpen om de samenwerking van de grond te krijgen.

De initiatiefnemers van dit regionale netwerk zijn: Almere, Hilversum en Zeist. Op dit moment zijn er zeven gemeenten aangesloten. Zij ‘lenen’ hun ambtenaren uit bij conflicten in andere gemeenten. Het gaat dan om problemen tussen werkgevers en werknemers of om conflicten tussen ambtenaren en burgers.

De ambtenaren zijn HR-medewerkers of arbeidsjuristen, die ook zijn opgeleid als mediator. Ze werken als een externe, en zijn dus ook geen partij in het conflict, maar dit zonder het gebruikelijke prijskaartje. De bedoeling is conflicten niet te juridiseren. Door bemiddeling moeten problemen zonder ruzies en rechtsgangen worden opgelost.

Voordeel
“Dat is het grote voordeel”, volgens Beckers. “Door een gesprek kan je zorgen dat mensen niet met ruzie in de rechtbank eindigen.” En dat scheelt een hoop geld, natuurlijk. Een ambtenaar die niet meer naar het gemeentehuis komt door een conflict moet worden vervangen en meestal worden doorbetaald. Dit tot een rechtszaak, die ook weer geld kost. Of je kiest als gemeente voor mediation. “Waarom niet?” vraagt Beckers zich af.

De interventiemanager heeft een workshop gegeven aan de mediators van dit gemeentelijke netwerk. “De uitwisseling kwam niet meteen van de grond. Daarom gaf ik die workshop. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met een goed resultaat: de eerste uitwisselingen vonden begin 2011 plaats tussen Hilversum en Almere en tussen Amersfoort en Zeist.”

Kwetsbaar
Aanvankelijk waren de gemeenten wat huiverig. Door te erkennen dat er problemen zijn, moeten zij zich kwetsbaar opstellen. Verder moeten collega’s vaak nog wennen aan het feit dat iemand ergens anders wordt ingezet om te helpen. Het samenwerkingsverband heeft tijd nodig, maar de uitwisselingen komen op gang, zegt Beckers.